Fyziologie

Freediving je zcela speciálním druhem sportu. Popírá obecně rozšířenou představu, že po pár minutách bez dýchání dochází k odumírání mozkových buněk a při sestupu do větších hloubek plíce nevratně kolabují a hrozí trvalé poškození. Jak je tedy možné, že jsme schopni se potápět do hloubek větších, než -100m?

Existuje fenomén, nazvaný blood-shift. Neboli přemístění (přeskupení) krve. Tento jev, pozorovaný u mořských savců byl zjištěn i u člověka. O co jde? S přibývajícími metry hloubky dochází ke kompresi plic. Na hladině vdechnutý vzduch se stlačuje. Aby nedošlo k jejich zkolabování, tělo začne přesouvat krev směrem k plicím. Jednoduše omezuje zásobování periferií- končetin. Plíce se plní krví. Jediný plyn, který v nich zůstane je tzv. reziduální (zbytkový) objem, bránící plicní tkáni aby se slepila k sobě a mrtvý prostor- v podstatě trubky, které díky chrupavkám nelze zmáčknout. Pro naše přežití je nejdůležitější mozek a proto srdce zvýší objem krve proudící do mozku dvojnásobně. Takto mozek nepřijde k újmě, i když kyslíku v krvi rozpuštěného pomalu ubývá. Čím hlouběji sestupujeme, tím více krve je přemisťováno do útrob- další úschovnou jsou játra a slezina.

Jak na to reaguje srdce? Jako každý sval i ono omezí svou práci na minimální množství stahů. Přece si nebude brát zbytečně moc kyslíku. Dochází tak k poklesu srdeční frekvence, na druhou stranu se zvýší množství krve vypuzené jedním stahem. Srdce takto zesílí.

Na úrovni mozku je třeba též šetřit. Během přípravného strečingu a rozdýchání na hladině klesá aktivita mozkových vln k hladině alfa- stavu těsně před usnutím. Je to v podstatě druh meditace. Pravidelné provádění zádrže dechu zlepšuje naši schopnost se zklidnit a to v jakékoliv situaci- i během dne.

Svalová práce při nedostatku kyslíku nutí tělo ke zvýšení počtu mitochondrií- našich nejmenších buněčných elektráren- továren na energii. Organismus totiž dokáže pro získání kyslíku využít zásoby energie- ve formě glykogenu, využívaném pro svalovou práci. Paradoxně je tedy organismus přenastavován- de facto zvýšením energetického poteciálu se biologické hodiny zpomalují, dle mých zkušeností i posouvají nazpět. Více v sekci FREEDIVING- Přínos.
Člověk je homo aquaticus. Je na každém, zda najde cestu zpět, ke své původní podstatě- k moři.